• Projecte: Casal social de petanca
  • ---------------------------------------------------------
  • Urbanització i casal per associació de barri
  • Emplaçament: Entre el carrer de Farré
  • i la carretera de Collblanc
  • a l'Hospitalet de Llobregat ( Barcelonès)
  • Any: 2003
  • ---------------------------------------------------------
  • Imposició de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Modificació d’un projecte inicial de plataformes d’estada per demanda del casal social del barri. Caseta de l’associació amb el mateix tractament de fusta que els blocs de tota l’actuació.