• Projecte: Edifici de Recollida Pneumàtica
  • -----------------------------------------------
  • Emplaçament:Polígon B,
  • Pla Parcial can Gambús
  • Any: 2007
  • -----------------------------------------------

Can Gambús és sector de recent urbanització, última zona de creixement de Sabadell per l’Oest. La parcel.la, d’equipaments per serveis urbans, permet projectar un edifici personalitzat, lluny de la imatge clàssica d’edificacions depauperades per als serveis urbans ( estacions transformadores, ventilacions d’aparcaments i túnels, escomeses i comptadors, etc.). Can Gambús pretén ser una façana nova a la C-58, per això aquest projecte, primera edificació acabada al sector, ha de marcar una pauta per les futures edificacions privades. És un prisma regular de base rectangular amb cinc façanes, de les quals la cinquena és la coberta. Els tancaments de bloc suporten la façana ventilada, acabada amb peces de Terracota model Harmatan, acabat llis i color Rosso Aracio. El prisma és perforat per un túnel de ferro corten d’accés als camions. La coberta, invertida, és coberta ventilada acabada amb peces de terracota que a la façana i té unes celosies per il.luminació zenital del prisma, celosies que es repeteixen a angles de la façana, totalment modulada. L’estructura, de formigó, amb pre-llosa pretensada al sostre inferior i plaques Pi al superior.L’interior del prisma respon a la normativa tècnica de recollida pneumàtica.