• ----------------------------------------------------
  • Promoció Pública
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Agrupació Mútua
  • ----------------------------------------------------
  • Emplaçament:Via Aurèlia i c/ Mauritània
  • Sabadell
  • Any:1977
  • ----------------------------------------------------

Projecte de principi dels 70, en un solar amb un índex d’edificabilitat de 3 m2/m2 i a més a més amb pendent. Es projecten 2 blocs independents amb diverses escales i ascensors. Cada bloc té interconnectats els seus accessos amb passarel·les exteriors i l’adaptació al terreny fa que les escales donin a les plantes cada mig nivell. Edificis alts fugint de la linealitat i cercant formes que distreguin l’alçada i la brutal densitat normativa. Tractament de façanes amb obra vista i formigó vist. Són 199 habitatges per a l’Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria per a llogar. Molt bon manteniment i estat actual impecable