• ----------------------------------------------------
  • Promoció Pública
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Alcalde Moix
  • ----------------------------------------------------
  • Edificis plurifamiliar aïllat amb 216 habitatges, local comercial i aparcament.
  • Emplaçament:carrer Alcalde Moix, entre el Passeig de sant Bernat i el carrer de Font Canaleta
  • Sabadell (Vallès Occidental)
  • Any:1982
  • ----------------------------------------------------

Habitatge social en un nou barri, nexe d’unió entre l’eixampla tradicional i els barris perifèrics. El projecte arquitectònic global fixava que els comerços havien d’anar a una plaça tocant a aquesta promoció. També fixava que els accessos a les diferents escales havien de ser per un pati posterior. Sense comerços i sense accessos, i això a ambdues bandes del carrer, el tram de carrer perdia molt caràcter urbà. Per això s’opta per abocar totes les zones de dia – menjadors i terrasses – cap al carrer encara que pel bloc de la vorera Sud això no fos l’orientació òptima. Així, el carrer guanyava vida, cosa que hauria perdut si un dels dos blocs hagués col·locat els dormitoris a carrer per cercar el sol a la façana posterior. És un tram de carrer corbat i per això s’ha prescindit dels voladissos, que haurien originat caos i les terrasses s’han projectat de línia de façana cap endins. L’alineació només la trenquen els laterals de les escales, potents, que trenquen la llargada dels blocs.