• ----------------------------------------------------
  • Promoció Pública
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Carrer Brasil
  • ----------------------------------------------------
  • Sis torres plurifamiliars aïllades amb 102 habitatges, locals comercials i aparcament.
  • Emplaçament:Carrer Brasil (entre tenerife i Argentina)
  • Sabadell (Vallès Occidental)
  • Any:2006
  • ----------------------------------------------------

Habitatges HPO, substitució d'altres que s'enderroquen. Implantació potent de sis torres de PB+5P agrupades de dues en dues, de manera que es creen penetracions visuals i físiques amb l'interior de l'illa i amb l'illa veïna. Aquesta és una de les característiques del barri, les comunicacions físiques i visuals i els recorreguts per l'interior de les macro-illes. Les sis torres no constitueixen cap barrera per a la resta d'edificacions, tot i tenint en compte que a les illes hi ha una ordenació mixta entre els blocs de nova construcció i els que es mantenen. Amb les torres i amb el comerç a planta baixa, el C/ Brasil passa a ser un vial totalment urbà, per comptes d'un aparcament com era fins ara. Concurs guanyat.