• ----------------------------------------------------
  • En Filera
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Convent - Salut
  • ----------------------------------------------------
  • 4 Habitatges Unifamiliars entre mitgeres
  • Emplaçament:Carrer Convent cantonada Carrer Salut,
  • a Sabadell (Vallès Occidental)
  • Any:1982
  • ----------------------------------------------------
  • Renglera de cases a la zona del casc antic fora muralla. Façana totalment plana adaptant-se a la tortuosa alineació existent. Domini del massís sobre el ple. Parcel·lació peculiar, degut a la poca fondària, s'eixampla la parcel·la.