• ----------------------------------------------------
  • Privats
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Cornellà
  • ----------------------------------------------------
  • Dos edificis plurifamiliars aïllats
  • Emplaçament:Carrer Revolt negre
  • Cornellà de Llobregat (Barcelonès)
  • Any:2003
  • ----------------------------------------------------

Volumetria fixada pel Pla Especial, obra també d'ARQ-3. Envolvent general de totxo, que canvia quan topa amb els grans voladissos continus que formen les terrasses i que volen donar un sentit d'horitzontalitat a la façana. Els voladissos, de formigó vist, com també els elements verticals que els limiten. La façana reculada de la terrassa és de pedra. La barana, de vidre corregut, ajuda a marcar l'horitzontalitat i mitjançant uns muntants verticals modulen tota la llargada amb la col·locació d'uns tendals.