• ----------------------------------------------------
  • Privats
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Estrasburg
  • ----------------------------------------------------
  • Habitatge plurifamiliar aïllat
  • Emplaçament:Avda. Estrasburg del núm, 26 al 36
  • Sabadell (Vallès Occidental)
  • Any:2001
  • ----------------------------------------------------

60 habitatges, 6 locals i 83 places d’aparcament. Estudi de detall previ del mateix arquitecte. Adaptació de l’edificació a la topografia, que va creixent de cota a mesura que s’endinsa a la parcel.la. Compliment estricte de la Llei d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques Habitatges de tres dormitoris majoritàriament, amb ventilació creuada.