• ----------------------------------------------------
  • Privats
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Can Gambús 3
  • ----------------------------------------------------
  • Edifici plurifamiliar aïllat
  • Emplaçament:Ronda de Jeanne Monnet cantonada avinguda d' Arraona
  • Sabadell (Vallès Occidental)
  • Any:2009
  • ----------------------------------------------------

Volumetria fixada pel Planejament derivat. Plantes amb diferents usos. El volum es podria llegir com una fotocòpia reduïda dels edificis veïns. Per això el projecte trenca la geometria sense sortir del gàlib i altera la banda pitjor orientada i hi situa els accessos. L'edifici és a l'origen de la Ronda Europa (Av. Jean Monnet) i a l'origen de Can Gambús. El projecte vol accentuar aquest fet i per comptes de diferenciar formalment els pisos amb diferents usos, (harmonia per contrast), cerca l'harmonia per uniformització en el tractament de pell. Així fa doble façana (vàlida des del punt de vista bioclimàtic), amb la pell exterior que es pot tancar TOTA amb porticons de pals de fusta en acordió. El joc de buit i plens el va adquirint a mesura que els estadants obren els porticons. Uniformitat doncs, de tractament, i dinàmica de canvi continuat i renovat del buit i el ple que, combinat amb el relleu de la fondària de la terrassa, crea un edifici amb mil combinacions de façana.