• ----------------------------------------------------
  • Privats
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:La Porta d’Hospitalet
  • ----------------------------------------------------
  • Dos edificis plurifamiliars aïllats
  • Emplaçament:Carretera de Collblanch
  • l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
  • Any:2004
  • ----------------------------------------------------

És una edificació potent, amb marcada vocació urbana, que posa ordre a un carrer on no n'hi ha. Voluntat per fer una façana rectilínia reforçant el caràcter de façana-porta de la ciutat, des d'on té visió panoràmica de la ciutat i on es veu des de molts punts de la mateixa. El reflex d'aquesta porta és el pas obert a dues alçades que hi ha a l'edifici des de l'eix del C/ Cardenal Reig. Aquesta és la clau de la porta. 180 m. de façana creen un salt de rasant. El retranqueig d'alçada obligatori que això crea, que es fa coincidir amb un pis sencer, es desplaça del forat per no descompensar la façana carregant sobre el punt formalment més feble. I per alleugerir el volum i emfatitzar el gran buit de la clau de la porta, a l'eix del buit l'edificació es separa, s'obre i deixa una escletxa sense omplir. El bloc del carrer lateral és mimètic, però amb 3 salts del pendent del carrer. Façana de carrer modulada i apaïsada que es trenca al tester amb una vertical de dalt a baix i s'inicien les terrasses corregudes bioclimàtiques posteriors, sempre canviants. Concurs guanyat.