• ----------------------------------------------------
  • Promoció Pública
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Mas Duran
  • ----------------------------------------------------
  • Edifici plurifamiliar aïllat amb 28 habitatges, local comercial i aparcament.
  • Emplaçament:Ronda Santa Julita i carrer Federica Montseny
  • Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
  • Any:2000
  • ----------------------------------------------------

La parcel·la es situa a una nova zona de Sant Quirze, la seva ubicació té un condicionant important, ja que és zona de pas constant entre dues poblacions a través d'un pas elevat, a on queda soterrada a la vista. Es creen uns volums per donar moviment a l'edifici i així integrar-se al moviment de la ciutat, recolzant-se en això el programa i els materials empleats.