• ----------------------------------------------------
  • En Filera
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Picanyol
  • ----------------------------------------------------
  • 8 Habitatges Unifamiliars entre mitgeres
  • Emplaçament:Carrer Picanyol
  • cantonada Carrer Agricultura
  • a Sabadell (Vallès Occidental)
  • Any:1979
  • ----------------------------------------------------

Primer projecte executat, a principis dels anys 70, de renglera de cases unifamiliars urbanes a Sabadell, on es podien fer pisos.
Lluita titànica amb el promotor i victòria final. Porxo i façana reculada a planta baixa. A l'interior, diferents nivells amb trams d'escala, no massa llargs, per escurçar distàncies. Pati anglès a la façana posterior. Tractament amb formigó vist i pintura acrílica. Assaig de golfes sense entrebancs.