• ----------------------------------------------------
  • Aïllats
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Els Pinetons
  • ----------------------------------------------------
  • Ampliació d'Habitatge unifamiliar aïllat
  • Emplaçament:Camí de la casa de la Pineda núm .30
  • sector els Pinetons a Terrassa (Vallès Occidental
  • Any:2004
  • ----------------------------------------------------

La parcel·la té un pendent fort. I entremig hi ha una referència clara que és el camí natural existent que ve des del carrer. Segons on es posi la casa respecte al camí, l'impacte ambiental serà més o menys important. El transport públic no arriba al Sector. Això vol dir ús d'automòbil, i l'automòbil, en un paratge d'un marcat caràcter forestal i arran d'un Parc Natural, hi fa nosa. No s'hi ha de veure. I aquí el projecte pren l'opció de situar la casa per damunt del Camí, amb el garatge encastat al terreny. Així l'automòbil s'amaga i el garatge no es computa com a sostre, ja que el sostre màxim permès és molt just: 120 m2. El volum de l'edificació, tal com es situa, té pràcticament continuïtat amb el pendent del terreny, deixant només 2 talls; el del camí natural i el de l'accés de vianants a la casa, que es deixa atalussat degut a la compacitat del terreny i acabat amb mur de pedra en sec. Pedra que recobreix la casa amb unes zones amb monocapa i coberta d'aram. El programa és senzill: tot a una planta i porticons corredissos, que, oberts, creen una terrassa tancada i tamisada que duplica per fora l'espai habitable.