• ----------------------------------------------------
  • Privats
  • ----------------------------------------------------
  • Projecte:Edifici Torredemer
  • ----------------------------------------------------
  • Dos edificis plurifamiliars aillats
  • Emplaçament:entre el Passeig 22 de Juliol i carrer sant Llorenç
  • Terrassa (Vallès Occidental)
  • Any:2000
  • ----------------------------------------------------

El Pla Especial demana un element que doni singularitat a l'actuació. A l'haver-hi dos vials igualment potents, l'element singular ha d'ocupar les dues façanes d'aquests vials, com a fita identificatòria de l'illa i de la cruïlla. El cos singular té un eix, a banda i banda del qual hi ha els cossos més alts del bloc, que van perdent alçada i plantes a mesura que els carrers van perdent cota. El remat de l'edifici no és un remat estàtic, sinó que al mateix temps que va perdent dimensió, va obrint-se formant terrasses, com unes onades que es van difuminant com més a prop estan del seu final. Els baixos són comercials i els pisos són tot habitatges, exceptuant la vertical de la cantonada, que a més a més de trencar en planta la forma d'arc de l'edifici, sobresortint cap enfora, també trenca la continuïtat en alçat, a l'estar desnivellada mitja planta respecte a la resta. El seu ús és d'oficines. Franges horitzontals contínues alternant el buit i el massís a l'arribar a la cantonada i gran porxo cantoner d'accés.