• ----------------------------------------------------
 • En Filera
 • ----------------------------------------------------
 • Projecte: Vapor Llonch
 • ----------------------------------------------------
 • Edifici entre mitgeres de 14 habitatges, local comercial i aparcament.
 • Emplaçament:carrer Fivaller cantonada carretera de Barcelona,
 • a Sabadell (Vallès Occidental)
 • Any:1987
 • ----------------------------------------------------
 • Tram sencer de vorera en el qual i sota un avantprojecte global s'alternen els habitatges unifamiliars en dues plantes, els habitatges unifamiliars en 3 plantes i dos blocs plurifamiliars als extrems, tot amb tractaments de façana i coberta unificats.
  Resultat d'una transformació d'ús.