• Projecte:Casa Argemí
  • -----------------------------------------------
  • Habitatge unifamiliar aïllat
  • Emplaçament:c/ Francesc Gimeno 13 cantonada
  • carrer Sant Ignasi, a la urbanització de Verge de
  • Montserrat a Matadepera (Vallès occidental)
  • Any: 2000
  • -----------------------------------------------

Casa unifamiliar a Verge de Montserrat. Casa d’obra vista. Integració amb l’entorn inmediat. El desplegament de la planta principal es fa en planta baixa, a on es pot viure sense la interpolació de les altres dues plantes ( soterrani i altell) Gran forat central al voltant del qual s’articulen a planta baixa la zona de dia, la de nit i el porxo exterior. A la planta superior es travessa el forat amb una passera lleugera i així hi ha vistes directes de baix a dalt i de dalt (estudi) a baix.