• Projecte: Castell - Platja d'Aro
  • -----------------------------------------------
  • Conjunt Residencial amb 45 habitatges,
  • i aparcament.
  • Emplaçament:c/ Issac Albéniz,
  • a Castell- Platja d'Aro ( baix empordà)
  • Any: 2006
  • -----------------------------------------------

L’aparcament exterior, obligatori, precisa la forma rectangular per aprofitament de l’espai i l’accés immediat des del carrer. D’altra banda, la forma trapezoïdal del solar domina prou com perquè l’ordenació segueixi les potents línies dels llindars laterals. Així, s’ordenen dos blocs paral·lels a cada mitgera, però a l’hora d’agrupar-los, i per aconseguir el màxim d’espai lliure interior en forma de plaça, s’agrupen de forma mixta i la ròtula que els uneix és una ampliació de la passarel·la que dóna accés als diferents habitatges a cada planta. La passarel·la és exterior però coberta i amb obertures creant doble façana, el ritme variat de les quals fa una façana dinàmica, d’altra banda modulada amb panells de formigó arquitectònic. La façana posterior, també doble façana bioclimàtica amb terrassa correguda. Els habitatges tenen flexibilitat total de distribució interior, a partir de l’espai tècnic fixe.